Gass avbruddsventil
 Ventilen er en sentral del i et PE-gassdistribusionsnett.

        

Excess Flow Ventil (EFV), på norsk kalt Gass-avbrudds-ventil,

er en ventil beregnet til bruk i husforbindelseslinjer eller

andre gassrørledningsystemer. Den er normalt installert

ved forgreningspunktet med anboringsklammer m/kniv/ventil

eller på husets forbindelseslinje, men avbruddsventilen kan

også installeres andre steder.

 

Funksjon

EFVs mekanisme registrerer økt gjennomstrømningsvolum forårsaket av brudd på husets forbindelseslinje, for eksempel som et resultat av feilaktig utgravningsoperasjon eller lignede. Ved normal gjennomstrømningsmengde, forblir ventilen åpen med et minimalt trykktap. Når strømningsmengden overskrider en forhåndsstilt mengde, stenger EFV med en gang automatisk av utstrømmingen av gass for å forhindre muligheten av tilfeldig antenning.    

  

Se filmen her

  

Se videofremvisning eller kontakt EFAS support for mer info.